Försäkringstermer, ord och begrepp

Ja, vi vet att bilförsäkringsvärlden bokstavlingen kryllar av krångliga försäkringstermer, ord och begrepp. Här reder vi ut dem!

D

  • Delkasko, delkaskoförsäkring

    Delkasko, även kallat kasko, betyder i ordagrann bemärkelse ”skeppsskrov” efter spanskans casco. Det är ett begrepp inom bilförsäkring som avser den del utöver trafikförsäkringen som utgör halvförsäkringen.

H

T

  • Trafikförsäkring

    Trafikförsäkring är den minsta beståndsdelen och den enda obligatoriska delen i en bilförsäkring. Alla svenskregistrerade bilar är trafikförsäkringspliktiga, vilket gör trafikförsäkringen till den enda försäkring som du som privat bilägare är skyldig att ha enligt svensk lag; Trafikskadelagen (1975:1410).

  • Trafikförsäkringsbevis

    Ett trafikförsäkringsbevis är ett intyg på att en bil har den lagstadgade trafikförsäkringen. Trafikförsäkringsbeviset utfärdas av det försäkrande försäkringsbolaget och skickas till länsstyrelsen. När försäkringsbeviset är registrerat syns uppgifterna på försäkringen i Centrala Bilregistret, CBR.

V

Uppdaterades senast