Vad är vagnskadegaranti och vad innebär det?

Vagnskadegaranti är en slags försäkring som i regel finns på bilar som är yngre än tre år.

Vad innebär vagnskadegaranti?

En vagnskadegaranti innebär i princip samma skydd som en vagnskadeförsäkring och finns i regel på samtliga personbilar som är yngre än tre år. Vagnskadegaranti täcker, precis som en vagnskadeförsäkring, skador på din bil om du klassas som vållande till en olycka, eller skador till följd av en singelolycka. Även mindre skador, såsom parkeringsskador och skadegörelse omfattas av vagnskadegarantin.

Vagnskadegaranti på ny bil

Vagnskadegaranti följer i regel med bilen under de tre första åren. Detta innebär att om du köper en ny bil, behöver du alltså oftast endast ha halvförsäkring, då den i kombination med vagnskadegarantin står för motsvarande skydd som en helförsäkring gör.

Läs också: Hel eller halvförsäkring? Om att välja bilförsäkring

Vagnskadegaranti, hur länge gäller den?

Vagnskadegarantin gäller för de allra flesta bilmärken under de tre första åren, men det finns undantag. För att vara säker rekommenderar vi alltid att du kontrollerar ditt garantibevis, där det framgår hur länge vagnskadegarantin är giltig. Tänk också på att när garantin håller på att löpa ut, är det dags att komplettera din halvförsäkring med en vagnskadeförsäkring, så att din bil även fortsättningsvis är helförsäkrad.

Skillnad mellan nybilsgaranti och vagnskadegaranti

Nybilsgaranti och vagnskadegaranti ska inte förväxlas, då skillnaden mellan dem är stor. Medan vagnskadegarantin, trots sitt namn, är mer lik en försäkring än en garanti, fungerar nybilsgaranti mer som en regelrätt garanti. Den täcker alltså diverse fel på bilen som inte orsakats av en skada.

Självrisk på vagnskadegaranti

Självriskerna för vagnskadegarantier är i regel högre än de för vagnskadeförsäkringar, och sträcker sig från 5–6000 kronor upp till över 10 000 kronor. Ta för vana att kika på ditt garantibevis där både giltighetstid och självrisk framgår. Tänk på att moms brukar tillkomma på självrisken som står på beviset.

Tips! Självrisken kan reduceras ifall man har sin halvförsäkring (trafikförsäkring + delkasko) i det försäkringsbolag som vagnskadegarantin ligger i. Tecknar man en så kallad märkesförsäkring kan man vara säker på att halvförsäkringen sköts av samma försäkringsbolag som vagnskadegarantin, och kan på så sätt få en reducerad självrisk i samband med skada. 

Uppdaterades senast