Viltskadeförsäkring – vad är viltförsäkring?

Viltförsäkring är en tilläggsförsäkring som sänker eller tar bort självrisken på vagnskadeförsäkringen vid djurkollision.

Hur fungerar en viltskadeförsäkring?

Viltförsäkring är en tilläggsförsäkring som sänker eller tar bort självrisken på vagnskadeförsäkringen vid djurkollision. Istället för att betala full vagnskadesjälvrisk, som hos de flesta försäkringsbolag ligger i spannet 2500–9000 kronor, går viltskadeförsäkringen in och täcker den helt eller delvis.

Viltskadeförsäkring skiljer sig mellan bolag

Hur stor del av självrisken som tas bort varierar mellan bolagen, vissa ersätter 3000 kronor (som är en av de vanligaste vagnskadesjälvriskerna), vissa ersätter till och med även om du inte har vagnskadeförsäkring! Det kan också skilja i villkor beroende på om bilen har en så kallad vagnskadegaranti (om bilen är nyare än 3 år) eller en vanlig vagnskadeförsäkring. Därför är det mycket viktigt att du läser villkoren så att du har koll på vad som gäller på varje bolag.

Viltförsäkringen är oftast inbakad i andra tilläggsförsäkringar

Kärt barn har många namn – och i detta fall också omfattningar. Numera brukar de flesta försäkringsbolag packetera ihop viltförsäkringen i större paket. Dessa kallas exempelvis Stor Bilförsäkring, Bilförsäkring Stor eller BilXtra. Bra att känna till när du jämför!

Separata viltskadeförsäkringar

Det finns också helt fristående viltförsäkringar som du kan teckna vid sidan om din vanliga bilförsäkring. En av de mer kända är Älgskadefondsföreningen.

Uppdaterades senast