Vad är ett trafikförsäkringsbevis?

Ett trafikförsäkringsbevis är ett intyg på att en bil har den lagstadgade trafikförsäkringen. Trafikförsäkringsbeviset utfärdas av det försäkrande försäkringsbolaget och skickas till länsstyrelsen. När försäkringsbeviset är registrerat syns uppgifterna på försäkringen i Centrala Bilregistret, CBR.

Trafikförsäkringsbeviset – en viktig handling!

Trafikförsäkringsbeviset är det som styr trafikförsäkringens giltighet. Saknas trafikförsäkringsbevis på en bil i trafik kopplas i regel Trafikförsäkringsföreningen in och tvångsförsäkrar bilen mot en daglig trafikförsäkringsavgift som kan bli mycket högre än premien för en vanlig trafikförsäkring.

Tips! Jämför och teckna trafikförsäkring

Läs också: Byta bilförsäkring (guide)

Uppdaterades senast