Byta bilförsäkring? Att byta försäkringsbolag på bil (guide)

"Kan jag byta bilförsäkring när som helst?" Det är en av de vanligaste frågorna när de kommer till bilförsäkring. Vi går igenom hur det går till att byta försäkringsbolag på bil.

När kan man byta – kan man byta bilförsäkring när som helst?

Detta är en av de vanligaste frågorna när de kommer till bilförsäkring. Det korta svaret är nej, man kan inte byta bilförsäkring när man vill. Ett försäkringsavtal löper i regel 12 månader i taget, oavsett om man betalar månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis. Brytdatumet på en bilförsäkring kallas huvudförfallodag eller årsförfallodag, och det är här man kan byta försäkringsbolag på bilen.

Byta bilförsäkring innan huvudförfallodag – går det?

I regel är det mycket svårt att byta bilförsäkring innan förfallodag, då försäkringsavtal i regel löper ett år åt gången (det finns dock undantag på försäkringar som har kortare avtalstid, t ex prova på-försäkringar). Samtidigt är det också lag på trafikförsäkring, vilket gör att reglementet är än hårdare än för “frivilliga” försäkringar, såsom till exempel hemförsäkring. Det är det så kallade trafikförsäkringsbeviset (vid sidan om det faktum att man ingått ett avtal på ett år) som är en stor anledning till att det inte går att byta bilförsäkringen hur som helst. Detta bevis innehas av det försäkrande försäkringsbolaget, som också finns registrerat i det centrala bilregistret.

Ett exempel:

En bil köps och försäkras i Försäkringsbolag X den förste juni 2020. Den nya försäkringen får då huvudförfallodagen 1 juni varje år, och nästa inträffar 1 juni 2021. Information om att Försäkringsbolag X har trafikförsäkrat bilen skickas till Centrala Bilregistret, som ett bevis på att bilen nu har en giltig trafikförsäkring (som krävs enligt svensk lag). Det är detta som kallas trafikförsäkringsbevis.

Låt oss nu säga att ägaren till bilen hittar en annan bilförsäkring på Försäkringsbolag Y han eller hon vill byta till, och ångerrätten har passerat hos Försäkringsbolag X. Denne slår till och tecknar försäkringen online och kontaktar Försäkringsbolag X för att säga upp den gamla försäkringen.

Det som händer i detta scenario är två saker:

1. Försäkringsbolag Y försöker att registrera ett nytt trafikförsäkringsbevis i CBR. Detta går inte, eftersom Försäkringsbolag X redan är innehavare fram till 1 juni 2021. Försäkringen hos Försäkringsbolag Y slår inte igenom, utan den gamla fortsätter att gälla.

2. När bilägaren kontaktar Försäkringsbolag X för uppsägning upplyser de denne om att man är bunden till en bilförsäkring fram till huvudförfallodagen. De ber honom vänligt men bestämt att återkomma cirka 45 dagar innan förfallodagen för uppsägning av försäkringen.

Undantagen när man kan byta bilförsäkring innan förfallodag

Det finns undantag där försäkringsavtalet kan brytas i förväg.

Dessa är:

  • Du säljer bilen – ett ägarbyte bryter avtalet automatiskt. Den nya ägaren ska inte tvingas ha samma försäkring som du hade.
  • Du skrotar bilen – en avregistrerad bil behöver ingen försäkring.

Ställa av bilen och byta försäkringsbolag – funkar oftast INTE

Ett vanligt missförstånd är att man bara kan ställa av bilen och byta försäkringsbolag i förtid den vägen. Det fungerar oftast inte. En avställning är inte detsamma som en avregistrering, utan försäkringen går automatiskt igång igen i samband med att man ställer på bilen. Då med samma försäkringsavtal, försäkringsbolag och trafikförsäkringsbevis i botten.

Har man en halv- eller helförsäkring när man ställer av bilen, övergår den till en så kallad avställningsförsäkring eller garageförsäkring. Denna är valfri och kan sägas upp. Dock finns det en vilande trafikförsäkring med tillhörande trafikförsäkringsbevis kvar. Det är denna som styr vilket bolag som har avtalet och har “rätten” att försäkra bilen när den ställs på igen.

Att byta försäkringsbolag med ”av- och påställningsknepet” fungerar i sällsynta fall, helt beroende på hur försäkringsbolaget i fråga ser på saken. Långt ifrån majoriteten av bolagen går med på detta, då det är ett uppenbart sätt att kringgå försäkringens bindningstid. Det innebär oftast också att försäkringsbolaget måste hantera borttagning och registrering av trafikförsäkringsbeviset manuellt i samråd med det nya försäkringsbolaget.

Så fungerar det att byta bilförsäkring och säga upp den gamla

Hur byta bilförsäkring då? I den absoluta majoriteten av fallen när man byter bilförsäkring, har man tecknat en så kallad framdaterad försäkring – en försäkring med startdatum på nuvarande bilförsäkrings huvudförfallodag.

Man får hem försäkringspapprena inom någon vecka efter att man tecknat försäkringen, där det framgår när försäkringen går igång (detta datum ska vara detsamma som huvudförfallodagen). När det börjar närma sig förfallodagen, ungefär 45 dagar innan, skickas försäkringsbrevet ut på nytt – nu med faktura.

Vid detta tillfälle är det helt rätt tid att kontakta försäkringsbolaget man vill byta från och säga upp (annullera) sin befintliga bilförsäkring.
Försäkringsbolaget kontrollerar då att det ligger ett nytt trafikförsäkringsbevis i Centrala Bilregistret från rätt datum, för att säkerställa att du inte blir utan försäkring efter förfallodagen.

Om datumet inte stämmer eller om det inte finns något trafikförsäkringsbevis, kan bolaget inte avsluta försäkringen. Det är av denna anledning som du måste teckna försäkringen från rätt datum!

Men om allt är i sin ordning, kommer ditt nuvarande försäkringsbolag avsluta bilförsäkringen och ditt nya försäkringsbolag ta över från och med förfallodagen. Förutsatt att du betalar förstås..

Uppdaterades senast