Byta bilförsäkring? Att byta försäkringsbolag på bil (guide)

"Kan jag byta bilförsäkring när som helst?" Det är en av de vanligaste frågorna när de kommer till bilförsäkring. Vi går igenom hur det går till att byta försäkringsbolag på bil.

När kan man byta – kan man byta bilförsäkring när som helst?

”Kan man byta försäkring på bilen när som helst?” är en av de vanligaste frågorna när de kommer till bilförsäkring. Det korta svaret är nej, man kan inte byta bilförsäkring när man vill.

Ett försäkringsavtal löper i regel 12 månader i taget, oavsett om man betalar månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis. Brytdatumet på en bilförsäkring kallas huvudförfallodag eller årsförfallodag, och det är här man kan byta försäkringsbolag på bilen.

Byta bilförsäkring innan huvudförfallodag – går det?

I regel är det mycket svårt att byta försäkringsbolag på en bil innan den så kallande förfallodagen, då försäkringsavtal i regel löper ett år åt gången (det finns dock undantag på försäkringar som har kortare avtalstid, t ex prova på-försäkringar). Samtidigt är det också lag på trafikförsäkring, vilket gör att reglementet är än hårdare än för “frivilliga” försäkringar, såsom till exempel hemförsäkring.

Trafikförsäkringsbeviset styr

Det är det så kallade trafikförsäkringsbeviset (vid sidan om det faktum att man ingått ett avtal på ett år) som är en stor anledning till att det inte går att byta försäkringsbolag på bilen hur som helst. Detta bevis ligger hos ditt nuvarande försäkringsbolag. Detta finns också registrerat i det centrala bilregistret.

Undantagen när man kan byta bilförsäkring innan förfallodag

Det finns undantag där försäkringsavtalet kan brytas i förväg och du kan byta försäkring på din bil innan huvudförfallodagen.

Dessa undantag är:

  • Du säljer bilen – ett ägarbyte bryter avtalet automatiskt. Den nya ägaren ska inte tvingas ha samma försäkring som du hade.
  • Du skrotar bilen – en avregistrerad bil behöver ingen försäkring.

Ställa av bilen och byta försäkringsbolag – funkar oftast INTE

Ett vanligt missförstånd är att man bara kan ställa av bilen och byta försäkringsbolag i förtid den vägen. Det fungerar oftast inte. En avställning är inte detsamma som en avregistrering, utan försäkringen går automatiskt igång igen i samband med att man ställer på bilen. Då med samma försäkringsavtal, försäkringsbolag och trafikförsäkringsbevis i botten.

Vilande trafikförsäkring

Har man en halv- eller helförsäkring när man ställer av bilen, övergår den till en så kallad avställningsförsäkring eller garageförsäkring. Denna är valfri och kan sägas upp. Dock finns det en vilande trafikförsäkring med tillhörande trafikförsäkringsbevis kvar. Det är denna som styr vilket bolag som har avtalet och har “rätten” att försäkra bilen när den ställs på igen.

Att byta försäkringsbolag med ”av- och påställningsknepet” fungerar i sällsynta fall, helt beroende på hur försäkringsbolaget i fråga ser på saken. Långt ifrån majoriteten av bolagen går med på detta, då det är ett uppenbart sätt att kringgå försäkringens bindningstid.

Det innebär oftast också att försäkringsbolaget måste hantera borttagning och registrering av trafikförsäkringsbeviset manuellt i samråd med det nya försäkringsbolaget.

Avsluta en bilförsäkring genom att strunta i att betala

Detta är ett mycket riskabelt och potentiellt dyrt sätt att försöka kringgå försäkringsavtalslagen på. Om du inte betalar bilförsäkringen, blir den till slut oförsäkrad och Trafikförsäkringsföreningen tvångsförsäkrar den till en hög kostnad i form av en daglig trafikförsäkringsavgift. Inget att rekommendera med andra ord!

Så fungerar det att byta bilförsäkring och säga upp den gamla

Hur byter man då? I den absoluta majoriteten av fallen när man byter bilförsäkring, har man tecknat en så kallad framdaterad försäkring – en försäkring med startdatum på nuvarande bilförsäkrings huvudförfallodag.

  • Tips! Om du har tecknat en ny framdaterad bilförsäkring som inte börjat gälla ännu, kan du fortfarande välja ett annat försäkringsbolag. Här kan du jämföra priser och villkor! Kom bara ihåg att meddela bolaget du tänkte byta till (och ditt nuvarande bolag förstås) om du hittat och tecknat något bättre!

Man får hem försäkringspapprena inom någon vecka efter att man tecknat försäkringen, där det framgår när försäkringen går igång (detta datum ska vara detsamma som huvudförfallodagen). När det börjar närma sig förfallodagen, ungefär 45 dagar innan, skickas försäkringsbrevet ut på nytt – nu med faktura.

Säg upp när förnyelsen kommer hem

Vid detta tillfälle är det helt rätt tid att kontakta försäkringsbolaget man vill byta från och säga upp (annullera) sin befintliga bilförsäkring.

Försäkringsbolaget kontrollerar då att det ligger ett nytt trafikförsäkringsbevis i Centrala Bilregistret från rätt datum, för att säkerställa att du inte blir utan försäkring efter förfallodagen.

Om datumet inte stämmer eller om det inte finns något trafikförsäkringsbevis, kan bolaget inte avsluta försäkringen. Det är av denna anledning som du måste teckna försäkringen från rätt datum!

Betala din nya försäkring

Om allt är i sin ordning, kommer ditt nuvarande försäkringsbolag avsluta bilförsäkringen och ditt nya försäkringsbolag ta över från och med förfallodagen. Förutsatt att du betalar förstås..

Säga upp bilförsäkring själv eller via uppsägningsfullmakt

Vissa försäkringsbolag erbjuder en så kallad uppsägningsfullmakt som innebär att ditt nya försäkringsbolag säger upp din bilförsäkring hos ditt nuvarande bolag åt dig ca 14 dagar innan huvudförfallodagen. Det är i dessa fall mycket viktigt att du kontrollerar att bolaget har rätt uppgifter om din huvudförfallodag.

Bättre koll vid personlig uppsägning

Även om det är smidigt att säga upp bilförsäkringen via en fullmakt, så rekommenderar vi alltid att du säger upp den personligen när din nuvarande försäkring håller på att löpa ut. Detta eftersom det alltid är säkrare att själv kontrollera bytesprocessen fullt ut än att överlåta ansvaret till någon annan.

Dessutom kommer du fortfarande ha chans att byta försäkringsbolag ytterligare en gång om du skulle hitta något bättre och billigare innan huvudförfallodagen. Det är ju inte säkert att försäkringen du tecknat i förväg fortfarande har billigaste premien för samma innehåll!

En välkommen bieffekt är att du efter några byten till slut kommer ha stenkoll på ditt brytdatum!

Enkel checklista för att byta försäkringsbolag på bilen

  1. Håll koll på din huvudförfallodag
  2. Håll koll på din nuvarande försäkringsomfattning
  3. Jämför försäkringar (med samma villkor!) i god tid innan förfallodagen
  4. När du vill byta: Teckna ny försäkring med huvudförfallodagen som startdatum
  5. Avsluta din bilförsäkring hos ditt nuvarande bolag när det nya försäkringsbrevet från bolaget du ska byta från kommer
  6. Betala den nya bilförsäkringen
  7. Du har nu bytt bilförsäkring från och med huvudförfallodagen!

Vi hoppas att denna guide har hjälpt dig och att du kan byta försäkring på din bil inom en inte alltför lång framtid!

Rekommenderad läsning: Bilförsäkring: Jämför inte bara billigaste pris!

Uppdaterades senast