Vad är vagnskadeförsäkring och vad täcker den?

Vagnskadeförsäkringen täcker skador på din bil och är den beståndsdel i en bilförsäkring som kännetecknar en helförsäkring.

Vad innebär vagnskadeförsäkring?

Om din bil har en vagnskadeförsäkring, betyder det att din bil är helförsäkrad. Vagnskadeförsäkringen är nämligen det som kännetecknar helförsäkringen, som utan den bara blir en halvförsäkring (trafikförsäkring + delkaskoförsäkring).

Varför vagnskadeförsäkring?

Anledningen till att bilar som fortfarande har ett betydande värde bör ha en vagnskadeförsäkring är många. Här listar vi några av dem:

  • Du kan få ersättning för skador på din bil om du är vållande till en trafikolycka
  • Du kan få ersättning för parkeringsskador
  • Du kan få ersättning för djurkollision
  • Du kan få ersättning ifall du råkar ut för skadegörelse

Vad täcker vagnskadeförsäkring?

Vagnskadeförsäkring täcker alltså skador på din bil ifall du är med om en trafikolycka där du klassas som vållande, eller vid skador efter en singelolycka. Även mindre skador, såsom att du råkar backa på ett staket, råkar köra på en trottoarkant eller råkar repa lacken efter att ha kört på buskage eller liknande. Viktigt att komma ihåg att vagnskadeförsäkringen inte täcker maskinella skador. Då är det maskinskadeförsäkringen som går in.

Vagnskadeförsäkringens självrisk

När man helförsäkrar sin bil brukar man få frågan om vilken självrisk man vill ha. Hos de flesta försäkringsbolag kan man välja mellan tre nivåer. Ju lägre självrisknivå man väljer, desto högre blir försäkringspremien. Och tvärtom; väljer man en högre självrisk kan man istället få en lägre premie.

Självrisknivåerna för vagnskadeförsäkringen sträcker sig på den svenska försäkringsmarknaden från mellan 2500 kronor upp till runt 9000 kronor.

Vagnskadeförsäkring på ny bil

Köper man en bil som är yngre än 3 år, brukar i regel en så kallad vagnskadegaranti ingå. Eftersom denna motsvarar skyddet som en vagnskadeförsäkring ger, räcker det med att i detta fall teckna en halvförsäkring. Halvförsäkring tillsammans med en gällande vagnskadegaranti ger alltså motsvarande skydd som en helförsäkring.

Det finns dock de som ändå väljer att teckna en vanlig helförsäkring (trafik + delkasko + vagnskada), eftersom självriskerna på vagnskadegarantier kan vara höga. Dessutom kan det i vissa fall inte innebära någon markant skillnad i pris mellan en halv- och en helförsäkring.

Vagnskadeförsäkring vs vagnskadegaranti

Även om vagnskadeförsäkring och vagnskadegaranti går under olika namn, innebär de likvärdigt skydd. Det enda som egentligen skiljer dem är att vagnskadeförsäkringen väljer, tecknar och betalar man själv i det bolag man önskar, medan vagnskadegaranti är kostnadsfri och tecknas automatiskt i det försäkringsbolag som har avtal med bilmärket.

Vagnskadeförsäkring på engelska

Collision coverage

Uppdaterades senast