Helförsäkring eller halvförsäkring? Om att välja bilförsäkring

Att välja bilförsäkring innebär en rad beslut, inte minst beslutet om att välja försäkringsomfattning, dvs om bilen bara ska ha en trafikförsäkring, eller en hel eller halvförsäkring. Här hjälper vi dig hur du kan resonera när du ska välja bilförsäkring.

Hel eller halvförsäkring, vad är skillnaden?

Vi börjar med att reda ut begreppen och klargöra skillnaden mellan helförsäkring och halvförsäkring.

Trafikförsäkring

Den minsta beståndsdelen i en bilförsäkring, den enda man är skyldig enligt lag att ha, kallas trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker enbart skador på motparten, dvs inte skador på din bil, vid en trafikolycka där du anses vållande. Dessutom finns ett visst skydd som ersätter personskador på motparten.

Vad är halvförsäkring?

I en halvförsäkring tillkommer den så kallade delkaskoförsäkringen, som är en grupp av försäkringar som bland annat täcker exempelvis yttre olyckshändelse såsom glasskador och skador vid brand. Även stöld, maskinskada (oftast begränsat till max 15 000 mil), bärgning och rättsskydd ingår här. Så trafikförsäkring + delkaskoförsäkring = Halvförsäkring!

Vad är helförsäkring?

I den största försäkringen, helförsäkringen, tillkommer en s.k. vagnskadeförsäkring. I denna kan du få ersättning på skador på din egen bil. Det vill säga även vid singelolyckor och trafikolyckor där du klassas som vållande (om motparten är vållande, täcker dennes trafikförsäkring).

En helförsäkring består alltså av de tre beståndsdelarna trafik-delkasko- och vagnskadeförsäkring.

På nya bilar behövs oftast inte vagnskadeförsäkringen, eftersom motsvarande skydd, kallat vagnskadegaranti, brukar ingå under de tre första åren. Denna täcker skador motsvarande vagnsförsäkring.

Hel eller halvförsäkring på ny bil?

För bilar som är yngre än tre år ingår som sagt i regel en så kallad vagnskadegaranti. Denna motsvarar det skydd som vagnskadeförsäkringen i en helförsäkring vanligtvis täcker. Detta innebär alltså att räcker att teckna en halvförsäkring på en ny bil.

På nya bilar är det däremot viktigt att kolla eventuella tillägg till sin försäkring. Den kan ge självriskreducering vid till exempel skadegörelse.

När bilen sedan närmar sig tre år, är det dags att utöka försäkringen med en vagnskadeförsäkring, som är den del som kännetecknar en helförsäkring. I vissa fall kan man vilja teckna en helförsäkring trots att vagnskadegarantin fortfarande gäller. Det beror ofta på att vagnskadegaranti i regel har betydligt högre självrisker än vagnskadeförsäkringar.

Lästips! Byta bilförsäkring – guide om att byta försäkringsbolag på bil

Trafik, halv eller helförsäkring på begagnad bil – och när ska man byta från hel- till halvförsäkring

När är det värt att ha helförsäkring egentligen? Och när slutar det vara värt det? Har bilen du ska försäkra några år på nacken så kan det bli lite klurigt att komma fram till vilken bilförsäkring du ska välja.

Viktigt att komma ihåg är att alltid ha koll på bilens värde, eftersom det är det som motsvarar den ekonomiska risken ifall du väljer något annat än en helförsäkring.

Svårt med en generell rekommendation

Eftersom åsikterna går isär kraftigt kring hur man ska resonera, är det svårt att ta fram en rekommendation. Vissa bilägare har som rutin att enbart köra med trafikförsäkring så fort vagnskadegarantin har upphört, med argumentet att det blir billigare att laga eventuella skador med egna pengar istället för att lägga dem på försäkringspremien.

Enligt oss innebär detta resonemang dock en onödig stress. Man måste i detta scenario vara mycket ekonomisk och regelbundet lägga undan en buffert för eventuella skador, som kan bli mycket höga beroende på typen av olycka.

Gå på marknadsvärde, inte ålder

En bil så gammal som 10 år kan fortfarande vara värd hundratusentals kronor beroende på modell, skick och miltal. Det är detta värde man riskerar ifall olyckan skulle vara framme och bilen inte går att rädda.

Läs också: Att jämföra bilförsäkring online

Halv eller helförsäkring behöver inte kosta mycket mer

Ett annat motargument är att försäkringspremierna för delkasko- och vagnskadeförsäkringen inte brukar vara jättehöga för äldre bilar, vilket innebär att det kan vara en kostnad man är beredd att ta för tryggheten i en hel eller halvförsäkring.

För äldre begagnade bilar skulle vi hellre rekommendera att man kikar på värdeintervaller. Exempelvis kan man tänka sig att man tecknar en halvförsäkring när bilen hamnar under 50 000 kr i värde. När den hamnar under 25 000 kr i värde, kan det bli aktuellt att gå ner från halvförsäkringen till enbart en trafikförsäkring.

Håll koll på skillnaden i premien

Ett tips är att ha koll på hur mycket det skiljer mellan halv- och helförsäkring. På vissa försäkringsbolag är försäkringspremien försvinnande liten för själva vagnskadeförsäkring (delen som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring). Då kan det till och med vara värt att ha helförsäkring på en något mindre värdefull bil.

Ska man ha hel eller halvförsäkring? Det finns som du märker inget exakt svar tyvärr. Du måste själv komma fram till vid vilka värden du ska justera din försäkring, beroende på vilken nivå av trygghet och förutsägbarhet du vill ha. När det slutar att vara värt att hel- eller halvförsäkra bilen är det alltså bara du som kan avgöra.

Lycka till med valet mellan hel eller halvförsäkring!

Men vi hoppas att vi med denna guide hjälpt dig en bra bit på vägen kring hur du ska resonera för att komma fram till ett bra val när du ska välja bilförsäkring!

Uppdaterades senast