Helförsäkring eller halvförsäkring? Om att välja bilförsäkring

Att välja bilförsäkring innebär en rad beslut, inte minst beslutet om att välja försäkringsomfattning, dvs om bilen bara ska ha en trafikförsäkring, eller en hel eller halvförsäkring. Här hjälper vi dig hur du kan resonera när du ska välja bilförsäkring.

Hel eller halvförsäkring, vad är skillnaden?

Vi börjar med att reda ut begreppen och klargöra skillnaden mellan helförsäkring och halvförsäkring.

En bilförsäkrings tre huvudsakliga beståndsdelar

Den minsta beståndsdelen i en bilförsäkring, den enda man är skyldig enligt lag att ha, kallas trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker enbart skador på motparten ifall du klassas som vållande till en trafikolycka.

Vad är halvförsäkring?

I en halvförsäkring tillkommer den så kallade delkaskoförsäkringen, som är en grupp av försäkringar som bland annat täcker glas-, brand- och maskinskador. Även stöld, bärgning och rättsskydd ingår här. Så trafikförsäkring + delkaskoförsäkring = Halvförsäkring!

Vad är helförsäkring?

I den största försäkringen, helförsäkringen, tillkommer en s.k. vagnskadeförsäkring. Denna täcker skador på din bil vid singelolyckor och trafikolyckor där du klassas som vållande (om motparten är vållande, täcker dennes trafikförsäkring). En helförsäkring består alltså av de tre beståndsdelarna trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring.

På nya bilar behövs oftast inte vagnskadeförsäkringen, eftersom motsvarande skydd, kallat vagnskadegaranti, brukar ingå under de tre första åren.

Hel eller halvförsäkring på ny bil?

För bilar som är yngre än tre år ingår som sagt i regel en så kallad vagnskadegaranti. Denna motsvarar det skydd som vagnskadeförsäkringen i en helförsäkring vanligtvis täcker. Detta innebär alltså att om du köper en ny bil som är yngre än tre år, behöver du bara teckna en halvförsäkring hos valfritt försäkringsbolag.

När bilen sedan närmar sig sin treårsdag, är det dags att utöka försäkringen med en vagnskadeförsäkring, som är den del som kännetecknar en helförsäkring. I vissa fall kan man vilja teckna en helförsäkring trots att vagnskadegarantin fortfarande gäller. Det beror ofta på att vagnskadegarantier i regel har betydligt högre självrisker än vagnskadeförsäkringar.

Lästips! Byta bilförsäkring – guide om att byta försäkringsbolag på bil

Trafik, halv eller helförsäkring på begagnad bil?

Har bilen du ska försäkra några år på nacken så kan det bli lite klurigt att komma fram till vilken bilförsäkring du ska välja. Viktigt att komma ihåg är att alltid ha koll på bilens värde, eftersom det är det som motsvarar den ekonomiska risken ifall du väljer något annat än en helförsäkring.

Eftersom åsikterna går isär kraftigt kring hur man ska resonera, är det svårt att ta fram en rekommendation. Vissa bilägare har som rutin att enbart köra med trafikförsäkring så fort vagnskadegarantin har upphört, med argumentet att det blir billigare att laga eventuella skador med egna pengar istället för att lägga dem på försäkringspremien.

Enligt oss innebär detta resonemang dock en onödig stress. Man måste i detta scenario vara mycket ekonomisk och regelbundet lägga undan en buffert för eventuella skador, som kan bli mycket höga beroende på typen av olycka. En bil så gammal som 10 år kan fortfarande vara värd hundratusentals kronor beroende på skick och miltal. Det är detta värde man riskerar ifall olyckan skulle vara framme och bilen inte går att rädda.

Läs också: Att jämföra bilförsäkring online

Ett annat motargument är att försäkringspremierna för delkasko- och vagnskadeförsäkringen inte brukar vara jättehöga för äldre bilar, vilket innebär att det kan vara en kostnad man är beredd att ta för tryggheten i en hel eller halvförsäkring.

För äldre begagnade bilar skulle vi hellre rekommendera att man kikar på värdeintervaller. Exempelvis kan man dra ner från hel- till halvförsäkring när bilen hamnar under 50 000 kr i värde. När den hamnar under 25 000 kr i värde, kan det bli aktuellt med enbart en trafikförsäkring.

Ska man ha hel eller halvförsäkring? Det finns inget exakt svar tyvärr. Du måste själv komma fram till vid vilka värden du ska justera din försäkring, beroende på vilken nivå av trygghet och förutsägbarhet du vill ha. Men vi hoppas att vi hjälpt dig en bra bit på vägen kring hur du ska resonera!

Uppdaterades senast