Huvudfallodag / årsförfallodag – vad är förfallodag?

Förfallodag, även kallat huvudförfallodag eller årsförfallodag, är en försäkrings förnyelsedatum.

Vad betyder årsförfallodag / huvudförfallodag?

En förfallodag, även kallat huvudförfallodag eller årsförfallodag, syftar på datumet då en försäkring förfaller. Trots att ordet förfallodag i andra sammanhang oftast har en mer ordagrann betydelse, att det antyder att någonting (exempelvis en faktura) slutar gälla, är det i regel inte så när man pratar försäkringar.

Ordet huvudförfallodag inom bilförsäkringar innebär istället att försäkringen förnyas på detta datum, och är den dag på vilken man kan byta försäkringsbolag.

Förfallodag = Årsförfallodag

När man pratar förfallodag i försäkringsvärlden så syftar man oftast på brytpunkten och förnyelsedatumet för en försäkring. Detta datum brukar i regel infalla en gång per år, eftersom de allra flesta försäkringsavtal löper på ett år åt gången. Därför kan man stöta på en synonym till begreppen förfallodag och huvudförfallodag; årsförfallodag.

Vilken är min huvudförfallodag?

Du hittar din försäkrings huvud- eller årsförfallodag på ditt försäkringsbrev. Vissa bolag kallar den för huvudförfallodag eller huvudförfallodatum, andra för årsförfallodag.

På vissa försäkringsbrev kan det vara lite svårt att hitta. Då kan du istället leta efter begreppen ”försäkringsperiod” eller ”avtalsperiod”. Detta ska vara en period på 12 månader.

På en del försäkringsbolag infaller årsförfallodagen alltid den förste i en given månad, medans den hos andra kan inträffa när som helst i en viss månad.

Om du ändå inte skulle hitta, kan du alltid kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera!

Läs också: Jämför bilförsäkring (guide)

Byta bilförsäkring innan förfallodag

I regel kan man bara byta bilförsäkring (och andra sak- och fordonsförsäkringar) på huvudförfallodagen. Förfallodagen framgår av försäkringsbrevet. Det spelar ingen roll hur ofta man betalar sin försäkring, du måste invänta förfallodagen innan du får byta bolag.

Om man bestämmer sig för att byta försäkringsbolag på en förfallodag som ligger längre fram i tiden, kallas detta för att teckna en framdaterad försäkring. I detta fall skickar det nya försäkringsbolaget ut försäkringsbrev och faktura samtidigt som det nuvarande försäkringsbolaget skickar sin förnyelse, ungefär 45 dagar innan förfallodatumet. Det är då man kan säga upp försäkringen på försäkringsbolaget man vill lämna.

Årsförfallodag på bilförsäkring

Eftersom bilförsäkringens trafikförsäkring är en av få försäkringar som krävs enligt lag, är förfallodagen när det kommer till bilförsäkring om möjligt ännu viktigare än för andra försäkringar. Detta beror på trafikförsäkringsbeviset som innehas av det försäkrade bolaget. Eftersom detta är lagstadgat, och konsekvenserna av att någon av misstag kör oförsäkrat, är reglerna kring försäkringsbyte på bilförsäkringar av säkerhetsskäl väldigt tydliga och utarbetade.

Även andra ändringar styrs av huvudförfallodagen, såsom sänkning av anmäld körsträcka eller sänkning av försäkringsomfattning. Att uppgradera sin försäkring, såsom att höja körsträcka, lägga till tilläggsförsäkringar eller höja sin försäkringsomfattning, brukar däremot gå bra att göra när som helst under avtalsperioden.

Förfallodag på engelska

Renewal date

Uppdaterades senast