Vad är en trafikförsäkring och vad täcker den?

Trafikförsäkring är den minsta beståndsdelen och den enda obligatoriska delen i en bilförsäkring. Alla svenskregistrerade bilar är trafikförsäkringspliktiga, vilket gör trafikförsäkringen till den enda försäkring som du som privat bilägare är skyldig att ha enligt svensk lag; Trafikskadelagen (1975:1410).

Jämför bilförsäkring

Vad täcker trafikförsäkring?

Vad ersätter då trafikförsäkringen? Trafikförsäkringen är den del som täcker motpartens skador ifall du klassas som vållande till en trafikolycka. Den ersätter de skador som du har vållat med din bil, både på motpartens fordon, egendom och person.

Vad kostar trafikförsäkring?

Kostnaden för trafikförsäkringen för bilar varierar mellan olika försäkringsbolag, och branschen är inte helt transparent kring vilka faktorer som avgör priset. Men man brukar säga att en trafikförsäkrings pris främst påverkas av bolagets statistik för bland annat:

  • Bilmodell
  • Ägarens ålder
  • Ägarens kön
  • Postort där ägaren är folkbokförd
  • Ägarens tidigare skadehistorik

Lästips! Jämför bilförsäkring (guide)

Trafikförsäkring kan bli dyrt

Om man inte tecknat en trafikförsäkring för sin bil saknar bilen ett s.k. trafikförsäkringsbevis. Då går Trafikförsäkringsföreningen in och tvångsförsäkrar bilen. För detta tar de ut en så kallad trafikförsäkringsavgift som oftast är betydligt högre än en vanlig trafikförsäkring.

Skattekostnad trafikförsäkring

Vad ingår i trafikförsäkring? Mer än vad man kan tro. Kostnaden för trafikförsäkringen består dels av den så kallade premien, vilket betyder pris på försäkringsspråk, dels av en skatt på trafikförsäkringspremien på 32% (2019). Denna punktskatt infördes 2007 i syfte att på sikt minska trafikolyckor.

Även på trafikförsäkringsavgiften tas skattenkostnaden ut, men med 22% (2019).

Trafikförsäkring – prisexempel

Säg att ett försäkringsbolag tar ut 2000 kr per helår för en trafikförsäkring. På priset läggs då 640 kronor (32%) i skatt.

2000 x 0,32 = 640
2000 + 640 = 2640

I detta prisexempel blir det totala priset att betala 2640 kronor per år.

Självrisk trafikförsäkring

Trafikförsäkringens självrisk brukar vara låg hos de flesta bolag, vanligtvis erbjuds 0 kr eller 1000 kr som trafiksjälvrisk.

Trafikförsäkring på engelska

Liability insurance, third party liability insurance

Uppdaterades senast