Vad är självrisk och vad betyder det i bilens försäkring?

Självrisk innebär den summa man själv måste stå för (den man själv riskerar) i händelse av att man behöver nyttja sin försäkring.

Vad innebär självrisk?

Självrisk (inom försäkring för bil) innebär den summa man själv måste stå för i händelse av att man behöver nyttja sin försäkring, till exempel vid en trafikolycka.

Vad betyder självrisk?

Självrisk är en försäkringsterm som syftar på det ekonomiska värde man själv riskerar när man vill använda sin försäkring i händelse av en ersättningsbar skada.

Självrisk på bil

Självrisken på bilförsäkring varierar, helt beroende på vilken försäkring i bilförsäkringen som nyttjas, vilka självrisknivåer man valt och vilket försäkringsbolag man har bilen försäkrad i. Nedanstående är de vanligaste intervallen för respektive del i bilförsäkringen.

Vem betalar självrisk vid krock? Självrisk på trafikförsäkring

Den vållande partens trafikförsäkring täcker motpartens skador i händelse av en krock / trafikolycka. De vanligaste självriskerna för trafik är 0 eller 1000 kronor.

Självrisker delkasko

Delkasko är den grupp av försäkringar som definierar en halvförsäkring. Nedanstående självrisker motsvarar de vanligaste intervallerna på den svenska försäkringsmarknaden.

  • Självrisk, brand: Vanligtvis mellan 1500 och 2000 kr.
  • Självrisk, glas: Självrisk vid stenskott där stenskottet går att laga brukar ligga på 100 till 200 kr. I annat fall 1500 och 2000 kr. Även procentuella självrisker, såsom ”35% lägst 1200 kr” kan också förekomma.
  • Självrisk, stöld: Normalt mellan 1500–2000 kr. Godkänd spårsändare kan reducera eller eliminera självrisken.
  • Självrisk, maskin: Vanligtvis en procentsats och ett lägsta belopp. Denna brukar styras av bilens ålder och miltal. Vi rekommenderar att du kontrollerar försäkringsbolagets villkor gällande maskinskadeförsäkringen.
  • Självrisk, räddning/bärgning: Det vanligaste spannet är mellan 1500–2000 kr.
  • Självrisk, rättsskydd: I regel en procentuell självrisk, till exempel 20% lägst 1500 kr.

Självrisk vagnskadeförsäkring

Självrisken på vagnskadeförsäkring är en valbar självrisk, vilket innebär att man själv kan välja nivå. Vanligtvis finns tre nivåer av självrisker:

  • Lägsta nivå (standard): Normalt mellan 2000 till 3000 kr
  • Mellersta nivån: Vanligen mellan 4000 och 6000 kr
  • Högsta nivån: Normalt sätt 6000 till 9000 kr

Självrisk vagnskadegaranti

Självrisken på vagnskadegaranti är generellt sätt högre än de som gäller för vagnskadeförsäkringar. De är inte heller valbara, utan bestäms av försäkringsbolaget som har avtalet med bilfabrikatet (märkesförsäkring). De specas också oftast exklusive moms i garantibeviset. Det är inte ovanligt att självrisken för en vagnskadegaranti är över 6000 kr plus moms.

Lästips! Om att välja hel eller halvförsäkring

Ingen självrisk vid vissa skador

Vid vagnskada, där antingen en vagnskadegaranti eller en vagnskadeförsäkring gäller, kan man få självrisken reducerad eller helt och hållet slippa den. Har man tilläggsförsäkring brukar exempelvis viltförsäkring ingå, vilket ger en kraftigt sänkt självrisk om man kolliderar med djur.

Självrisk på engelska

Deductible

Uppdaterades senast