Delkasko – vad är delkaskoförsäkring?

Delkasko, även kallat kasko, betyder i ordagrann bemärkelse ”skeppsskrov” efter spanskans casco. Det är ett begrepp inom bilförsäkring som avser den del utöver trafikförsäkringen som utgör halvförsäkringen.

Delkasko = halvförsäkring

Delkaskoförsäkringen är inte en försäkring, utan en grupp försäkringar. Det är dessa försäkringar som definierar halvförsäkringen. När man pratar bilförsäkring så innefattar delkasko 6 försäkringar:

  • Brandförsäkring
  • Glasförsäkring
  • Stöldförsäkring
  • Maskinskadeförsäkring
  • Räddningsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring

Tips! Här kan du räkna pris på halvförsäkring

Vad ingår i delkaskoförsäkring?

Brand

Brandförsäkringen för bil innebär, precis som det låter, att bilen försäkras mot bränder. Orsaker till branden kan vara till exempel blixtnedslag, explosioner eller bränder som anlagts.

Tänk på

Det finns givetvis undantag. En regel att komma ihåg är att det oftast enbart är skadorna som orsakas av själva branden som täcks av brandförsäkringen. Ett exempel är om bilen kolliderar med något och därefter fattar eld, så är det inte brandförsäkringen som täcker den initiala kollisionsskadan, utan vagnskadeförsäkringen.

Självrisker brandförsäkring

Hos de flesta svenska försäkringsbolag ligger självrisken för brand i bil mellan 1500 och 2000 kr.

Glasskada

Försäkringen för glasskada på bil täcker bilens glasrutor, men ofta inte andra delar av glas, såsom sollucka, soltak, lyktglas etc.

Tänk på

Även här är det så att en vagnskadeförsäkring krävs för att få ersättning för glasskador som orsakas av kollision eller singelolyckor, så kallade vagnskador.

Självrisker glasskador

Glasskadeförsäkringen är speciell, eftersom den oftast innehåller ett undantag från den vanliga självrisken vid stenskott. Ifall stenskottet går att laga, kostar det hos de flesta försäkringsbolag några hundralappar på sin höjd. I annat fall är det vanligt att självrisken även här ligger på mellan 1500 och 2000 kr.

Lästips! Om att välja hel eller halvförsäkring

Stöld

Stöldförsäkringen ersätter inte bara ifall bilen blir stulen, utan oftast även vid inbrott, inbrotts- och stöldförsök, tillgrep, rån och försök till sådant. Ibland kan även skadegörelse i samband med nämnda scenarion täckas av stöldförsäkringen.

Tänk på

Det kan finnas tak för ersättning för eftermonterad ljud- och bildutrustning. Lösa tillhörigheter, såsom exempelvis väskor, som blir stulna ur bilen vid ett inbrott går i regel på hemförsäkringen.

Självrisker stöld

Som flertalet försäkringar i delkaskoförsäkringen ligger självriskerna bland svenska försäkringsbolag mellan 1500–2000 kr. Flertalet försäkringsbolag tillämpar dock självriskeliminering om bilen är utrustad med en godkänd spårsändare.

Maskinskada

Maskinskadeförsäkringen täcker skador som kommer inifrån bilen och som påverkar fordonets funktion. Ofta avsees skador på motor och elektronik när man pratar om maskinskadeförsäkring.

Tänk på

Maskinskadeförsäkring har alltid två övre gränser; ålder och milantal. Det är sällan en maskinskada täcks om bilen är äldre än 8 år och/eller gått mer än 12 000 mil.

Självrisker maskinskadeförsäkring

Självriskerna på maskinskador varierar kraftigt, både mellan försäkringsbolagen men också beroende på hur långt bilen har gått när skadan inträffar.

Räddning/Bärgning

Räddningsförsäkringen, även kallad bärgning eller bärgningsförsäkring, täcker kostnader för bärgning och persontransport i samband med diverse driftsstopp, såsom skada eller stöd av fordon.

Tänk på

Att man oftast inte får ersättning för bärgning pga driftsstopp som orsakas av brist på bränsle eller urladdat batteri. Om kostnaden för hämtning eller transport överstiger bilens värde, brukar man inte få ersättning från räddningsförsäkringen.

Självrisker räddning/bärgning

Det vanligaste spannet bland försäkringsbolag i Sverige är mellan 1500–2000 kr.

Rättskydd

Denna försäkring återfinns i de flesta privata sakförsäkringar. I bilförsäkringen är rättskyddsförsäkringen tänkt att stå för kostnader som kan uppstå i en rättstvist där ett fordons ägare är iblandad i, till exempel vissa trafikbrott.

Att tänka på

Denna försäkring är oftast den mest komplexa i delkaskoförsäkringen. Det finns oftast ett fast tak för högsta ersättning.

Självrisker för rättsskydd

Här gäller i regel en procentsats av kostnaden följt av ett lägstabelopp, till exempel 20% lägst 1500 kr.

Aktsamhetskrav för delkasko

Som alla andra försäkringar har även delkaskoförsäkringen så kallade aktsamhetskrav – en form av sunt förnuft som måste efterlevas för att överhuvudtaget kunna få ersättning. Ersättning kan reduceras och i värsta fall nekas helt om inte aktsamhetskraven följs, exempelvis om man använder en felaktig motorvärmare som i sin tur orsakar brand, eller om man lämnar bilen olåst och bilen blir stulen.

Uppdaterades senast